Penetrace

Nabízíme celou řadu typů penetrace pro různé podmínky alokace a podkladové materiály. Penetrace vybírejte po pečlivém uvážení, nebo kontaktujte odborníky.

Penetrační nátěr se používá ke zvýšení odolnosti podkladového povrchu ještě před použitím nátěrové hmoty. Po použití penetrace před malováním je zajištěna lepší ochrana podkladu a výsledný nátěr má jednotnou barvu. Penetrační nátěry zpevňují podklad a zvyšují jeho přilnavost a zabraňují tak nerovnostem a vynikání nečistot a skvrn na koncovém nátěru. Využití penetračního nátěru je vhodné zejména pro staré omítky, aby se srovnaly vzniklé nerovnosti na podkladu a odstranily vzniklé nečistoty. Pro nové omítky se penetrace před malováním také používá, a to sice ještě před prvním nátěrem.