Nátěry průmyslových podlah

Podlahové nátěry betonových, nebo dřevěných podlah musejí vždy odolávat, oproti jiným druhům nátěrů (barvy na podlahu), výrazně vyšší mechanické zátěži. A často i chemickému namáhání a zároveň také vnikání vody do podkladu.

Nátěry průmyslových podlah: podmínky pro realizaci

V případě dřevěných podlah musíte pro jejich realizaci volit tvrdá dřeva, která budou schopna mechanická zatížení nést. U betonových podlah pak je nutná dostatečná kvalita a pevnost zvolených směsí, zejména v případě zátěžových podlah - tj. ploch s pojezdem či parkováním automobilů, skladové a manipulační techniky, nebo zvýšeným pochozím zatížení.

Jaké nátěry průmyslových podlah jsou vhodné?

Pro nátěry dřevěných podlah obvykle volte nátěry, které si kromě mechanické pevnosti, odolnosti a tvrdosti ponechávají určitou míru pružnosti, aby tak byly schopny reagovat na přirozené chování a pohyb dřeva. Například při změnách vlhkosti, či jeho průhybu.

U nátěrů na masivní betonové plochy se naopak preferuje maximální pevnost a tvrdost nátěrů, která je schopna zajistit vysokou a dlouhodobou odolnost vůči mechanickému opotřebení, případně zatížení únikem chemických látek (např. tzv. garážovými kapalinami).